Krig Och Fred I Vendel- Och Vikingatida Traditioner (Stockholm Studies in Comparative Religion) (Swedish Edition)

Download
Krig Och Fred I Vendel- Och Vikingatida Traditioner (Stockholm Studies in Comparative Religion) (Swedish Edition)

Krig Och Fred I Vendel- Och Vikingatida Traditioner (Stockholm Studies in Comparative Religion) (Swedish Edition) by Hakan Rydving
Swedish | Nov. 1, 2016 | ISBN: 9176350312 | 268 Pages | PDF | 7 MB

All of the contributing texts are, in one way or another, related to the theme ‘war and peace’. They present new interpretations of some of the Old Scandinavian texts as well as of archaeological material: the runic inscription on the Eggja stone (Andreas Nordberg), texts about the fight between the god Thor and the giant Hrungnir (Tommy Kuusela), about the valkyries (Britt-Mari NAsstrOm), about a phalos cult (Maths Bertell), about fylgjur, a type of beings regarded as related to the fate of a person (Eldar Heide), about enclosed areas for fights and battles (Torsten Blomkvist), about the defilement of sacred areas and places as a power strategy (Olof Sundqvist), about ritualisations of peace negotiations (Stefan Olsson), and about RagnarOk, the end and renewing of the world (Anders HultgArd). Vilka idEer om konflikter och konfliktlOsningar hade man i Norden under vendel- och vikingatid (frAn ca 550 till ca 1100)? Hur uppfattades gudar som Oden och Tor och andra vAsen som valkyrior och fylgjor kunna pAverka krig och fred? Hur reglerades anvAndningen av vAld och hur utformades fredsprocesser? Vilken roll spelade kOn och makthierarkier i konflikterna? Hur fOrhAller sig de fOrkristna skandinaviska fOrestAllningarna om den sista striden till motsvarande kristna och forniranska traditioner? Det Ar nAgra av de frAgor som bidragen i den hAr boken diskuterar. UndersOkningarna baseras i huvudsak pA texter frAn den aktuella perioden och frAn tidig medeltid, men ocksA pA arkeologiskt material. De ger intressanta exempel pA hur kAllorna till vendel- och vikingatida traditioner kan analyseras om man tar utgAngspunkt i frAgor om krig och fred.
Boken har redigerats av HAkan Rydving och Stefan Olsson, bAda verksamma vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) vid Universitetet i Bergen.

-= My Blog! =-

Krig Och Fred I Vendel- Och Vikingatida Traditioner (Stockholm Studies in Comparative Religion) (Swedish Edition) Download, Warez, DDL, Free, Torrent, Legal.

Download